عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ آبان ۱۳۹۳

"حلب"

بیشعورها نابغه اند!

ارزش یک اسکار

گل‌کو می‌آید

چه شد ...؟!!

بیانیه کانون نویسندگان ایران در مورد ضرب و شتم و بازداشت وحشیانه ی اعضای کانون

"هیتلر با کراوات قرمز" ~ یغما گلرویی

فریدون فرخزاد : در نهایت جمله آغاز است عشق

رو در رو با برده داری مدرن

عزیز نسین : ما چطور کودتا کردیم؟!

بیشتر