مهرداد پهلبد (عزت‌الله مین‌باشیان)، وزیر فرهنگ و هنر در دوره پهلوی و همسر شمس پهلوی و پسر نصرالله‌خان مین‌باشیان، دیروز ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، در سن ۱۰۲ سالگی، درگذشت.