عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

VoA: خامنه‌ای فرمانده سپاه پاسداران را تغییر داد؛ «سلامی» بارها از تهدید موشکی اسرائیل و غرب گفته بود: آب هوز کش رفت - کیسه کش آمد!

Radio Farda: دولت ترامپ و حمایت از «صداهای ایرانیان»

بیشتر