عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

پریا: گل گلدون من

سروش عمومی و علیرضا میرآقا: آلما

شاهین نجفی: دیکتاتوری عمامه

اکس بند همراه وینک : ۳۰ سالت شده

پالت: نصف‌النهار مبدأ

بمرانی همراه شبنم مقدمی: تو خیلی دوری

اکس بند همراه وینک: زمستون

گروه حجاز: اجرا در گرجستان

گل آذین: بترس از من

ستین: تورو دوست دارم

بیشتر