شهرفرنگ:

در دوران قاجار دراویش از موضوعات مورد علاقه ی عکاسان بودند. احتمالا کثرت دراویش در آن دوران و ظاهر غریب شان برای خارجیان علت هایی هستند که آنها را موضوع کارت پستال های زیادی در دوران قاجار کرده است.

برو به آدرس