از دست مرد‌های ایرانی‌ عصبانی‌ هستم، چون کثیف و نفهم هستند.

من ۴۵ ساله هستم و یک بار هم ازدواج کرده ام، ولی‌ بچه دار نشدم.

ماه پیش با یک آقای ایرانی‌ در فشن آیلند آشنا شدم. این آقا که پول دار و دانشگاه رفته است، خوش لباس است و ظاهر خوبی‌ دارد.

پس از چند دیت و شام دیشب با اصرار به خانه او رفتم. من از سکس بدم نمی‌آید و این آقا هم خوب بود ولی‌ آخر کار اصرار داشت که از عقب بکند. پرسیدم چرا اینکار را میخواهید بکنید که کثیف کاری است و برای هر دوی ما خوب نیست. ولی‌ هر جور بود کرد و خیلی‌ درد آور بود.

مرد ایرونی‌ خیلی‌ ادعا دارد ولی‌ خاک بر سرش.