عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

یک سوال از آقای پهلوی

رضا پهلوی و وکالت

درباره سلطنت طلب های فرصت طلب

کاوه آینده ایران زن است

به نظر شما، اعتراضات و تظاهرات کنونی در ایران:

مرغ شبخوان که با دلم میخواند...... رفت و این آشیانه خالی‌ ماند

نسل ما از کی ان‌قدر گرفتار شد که از همه چی غافل موند؟! نسلی که سخت‌کوش بود و پرمسئولیت. نسلی ...

سوگند:  مدل من

سوگند - شکایت

بعد از ۲۰ سال حضور در خاک افغانستان، امریکایی‌ها این کشور رو ترک کردند. بلافاصله طالبان، قوی تر و مسلح تر از سابق برگشتند و در ظرف ۵ روز شهر های بزرگ رو تصرف کردند و رئیس جمهور رو فراری دادند. بنظر شما:

بیشتر