عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

مرغ شبخوان که با دلم میخواند...... رفت و این آشیانه خالی‌ ماند

نسل ما از کی ان‌قدر گرفتار شد که از همه چی غافل موند؟! نسلی که سخت‌کوش بود و پرمسئولیت. نسلی ...

سوگند:  مدل من

سوگند - شکایت

بعد از ۲۰ سال حضور در خاک افغانستان، امریکایی‌ها این کشور رو ترک کردند. بلافاصله طالبان، قوی تر و مسلح تر از سابق برگشتند و در ظرف ۵ روز شهر های بزرگ رو تصرف کردند و رئیس جمهور رو فراری دادند. بنظر شما:

https://gofund.me/aff0e7d1: کمک مالی‌ به گروه موسیقی خیابانی، زرد یواش، در غربت در انتظار مهاجرت.

اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت و پترو شیمی‌ در ایران:

همایون شجریان :  آسمان ابری

در جامعه‌ای که اخلاقِ سوداگری به نظام مسلط ارزشی تبدیل شده، خوانش ارتجاعی از هنجارهای اجتماعی از ...

بابک خرمدین، کارگردان موفق ایرانی، به دست پدر و مادرش به قتل رسید و بدنش تکه تکه شد :

بیشتر