نوشین ابراهیمی و سیدجمال حیدری برندگان جایزه اول مسابقه انشا

 

خانم شیدا محمدی داور مسابقه انشای ایرون پس از بررسی نزدیک به ۳۰ داستان ارسالی در ماه گذشته، خانم نوشین ابراهیمی را برای داستان «باغ» و  آقای سیدجمال حیدری را برای «قبل از بار اول» بعنوان نویسندگان برتر برگزیدند.

خانم محمدی همچنین برای رتبه دوم ، میترا مفیدی («اقلیت‌ها») و ابراهیم خدادوست («شن باد») را انتخاب کردند اما برای رتبه سوم برنده ی شایسته ای تشخیص ندادند.  

با تشکر فراوان از خانم محمدی و تبریک به برندگان شایسته در ماه گذشته و به امید دیدار در دور بعدی مسابقه!