دو شب پیش به خانم شهرنوش پارسی پور و یک نویسنده تاپ دیگر مسج فرستادم که در مسابقه انشای ایرون شرکت کنند. ده دقیقه طول نکشید پشیمان شدم.

خواستم پیام بزنم که اشتباه کردم و منظورم شخص دیگری بود. اما به روی خودم نیاوردم. فکر کردم اگر جواب دادند بهشان خواهم گفت که منظورم شرکت افتخاری بود.

روز بعد خانم پارسی پور جواب دادند و پیشنهاد کردند داور مسابقه شوند. خیلی ذوق کردم. جواب دادم خوشحالم که مرا از عذاب وجدان قضاوت دیگران راحت کردند.

بلافاصله همه مطالبی که این ماه برای مسابقه فرستاده شده را برایشان ایمیل کردم و بقیه را روزانه می فرستم تا روز آخر مهلت مسابقه، یعنی اول آگست.

خانم پارسی پور گفتند برای هر مطلب از ۱ تا ۲۰ نمره خواهند داد و آخر سر نویسنده هایی که بالاترین نمره ها را دریافت کرده اند به عنوان برنده های اول تا سوم اعلام خواهند شد. 

برای همگی آرزوی پیروزی می کنم!

ج. جاوید