حبیب القانیان متولد ۱۲۸۸ رییس انجمن کلیمیان تهران و سرمایه دار بزرگ یهودی ایرانی بود. در سال ۱۳۳۷ القانیان شرکت پلاستیک‌سازی پلاسکو را در تهران تاسیس کرد. ساختمان پلاسکو واقع در چهارراه استانبول و ساختمان آلومینیم واقع در خیابان جمهوری که نخستین برج‌های ایران بودند، بخشی از اموال وی بودند. وی به اتهام فساد و تماس با اسرائیل در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ تیرباران شد. عکس: ساختمان پلاسکو در تهران