عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

داريوش: قيصر

على قمصرى: خوزستان

مهرپويا : مرگ قو

اين و آن بند: صنما

اسحاق انور : دفتر ماه

بمرانى: از پيشم نرو

شاهكار بينش پژوه : چرا نميرقصى

ميدان آزادى : خروس

حيدو هدايتى: بيدِ خون

روزبه بمانى: اسمت كه مياد

بیشتر