منوچهر آزمون متولد ۱۳۰۹ در تهران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۴، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه هویدا و مشاور در امور اجرایی در کابینه شریف امامی بود که در ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ اعدام شد. منوچهر آزمون، نوه دختری شیخ فضل‌الله نوری بود. وی همچنین در اداره کل هفتم ساواک، معاون سياسی سازمان رادیو تلویزیون ملی و مديرکل خبرگزاری پارس فعالیت داشت. عکس: آزمون در کنار امیرعباس هویدا.