عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

نظرتان راجع به محمد رضا شجریان چیست؟


جواب

به نظر شما نتیجهٔ مباحث بین اعضای این سایت :


جواب

بیشتر