عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

همايون شجريان، سامى يوسف:  هستى

آرا صلاحى:  سلام تهران

محيا حامدى :  دِنگ (اجراى زنده)

ممرضا زمانى:  لحام

حميد هيراد:  مجنون

ويگن، پوران و منوچهر سخايى:  شراره هوس

سهراب پاكزاد:  امضا

ممرضا زمانى:  خيال

على قمصرى:  پرده كوب

سامان صميمى:  تاج محل

بیشتر