عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

گروه آونگ:  دلبر ناب دلم

حامد نيك پى:  قلندر

علی قمصری:  هم تن

فرزانه فقیهی:  روزگار سخت

ساسی با همراهی الکسی تکزاس:  تهران توکیو (ویدیو)

ساسی:  تهران توکیو

گروه او و دوستانش:  کوه باشو دل نبند

ابی:  خالی

همایون شجریان :  آسمان ابری

کریم شعری:  برا تُ

بیشتر