عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

گروههاى سرود وصال و شهيد فرجي:  تا آخرش هستيم

اين و آن بند:  قمر

عرفان طهماسبى:  مترسك

محسن چاووشى:  كجا بودى

رومانسكى:  مرا ببوس

محمد رضا شجريان:  تصنيفِ جانِ عشاق

داريوش:  بوف كور

مهدى يراحى:  وداع بعد از رفتن

رضا ملك زاده:  آرام آرام

شبنم ثريا و قيس الفت:  مِدلى

بیشتر