عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

شاهين نجفى:  بواسير

حيدو هدايتى:  قِشنگ (اجراى زنده)

ايران واير: شعار هواداران رم؛ سردار از ماست، از سیاه‌پوست‌ها و یهودیان متنفر است

مدينه اكنازاروا:  ميرم از اين شهر

امين ناصرى:  پيكر دوم

هايده (هوش مصنوعى):  تقدير

آرمان گرشاسبى :  مستم از

تيم فوتبالِ بانك مركزى

جواد يسارى:  مرد منتظر

فريدون فروغى:  زاهد

بیشتر