منصور باقریان روزنامه نگار، مسئول و سرپرست روزنامه شفق بود، او در ۲۱ تیر ۱۳۵۸ به اتهام فساد فی‌الارض، به همراه سه روسپی سرشناس با نام‌های پری بلنده و اشرف چهارچشم و ثریا ترکه، تیرباران شد. گفته می‌شود که دادگاه وی را به دلیل دایر کردن عشرت‌کده در سنندج و تهران و تهیه‌ی و وارد کردن فیلم‌های پورنوگرافی و همچنین واردات داروهای محرک جنسی، آلت تناسلی مصنوعی زنانه و مردانه محاکمه کرده است.