عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

بی بی سی فارسی : درگذشت لیلا امامی، همسر امیرعباس هویدا

BBC: گلپا یا شجریان؛ با حکومت یا بر حکومت؟

http://tarikhirani.ir: دستاورد دوم خرداد - سعید حجاریان

jadidonline: فتوگرافی‌های قبله عالم

bukharamag.com: یادی از خانۀ مشیرالدوله و خاطراتی از پدرم داود پیرنیا/شهرخ پیرنیا

Footbalitarin: کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای استعفای خود از هدایت تیم ملی ایران را تایید کرد.

http://nesvan1.wordpress.com/: گلشیفته بودن یا لیلا شدن؟

soundcloud: رادیو چهرازی

wordpress.com: بی سر دویدن

blogspot: روشنفکری ِ ایرانی ، با چماق ِ تحمیل و تهدید و تحقیر ، بیفایده است

بیشتر