سنجش

بیشتر

«سی‌سی‌جی‌سیما»، بزرگترین راهنمای نمایش‌های تلویزیونی به فارسی است. آیا با تصویب بند زیر از هنجارهای بین‌المللی سی‌سی‌جی‌سیما موافقید؟ - دسترسی به کلیه اطلاعات تولیدات تلویزیونی کشور «جمهوری اسلامی ایران» بر روی «سی‌سی‌جی‌سیما» مسدود می‌شود.


جواب

سایتهای آزاد ایرانی مانند این سایت باید اجازه دهند که صفحاتشان با اخبار و مطالب کیهان و دیگر بلندگوهای رژیم پر شود؟


جواب

«سی‌سی‌جی سیما» یک دادگان (دیتابیس) آزاد اینترنتی برای شبکه‌های تلویزیونی جهان به زبان فارسی است. انتشار هرگونه اطلاعات شبکه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی متعلق به سازمان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» بر روی «سی‌سی‌جی سیما» ممنوع است. نظر شما چیست؟


جواب

تا وقتی لینک قبلی ما از صفحه اول حارج نشده از ارسال لینک جدید خودداری کنیم


جواب

هدف موج دستگیری خبرنگاران چیه؟


جواب

رفتار بی بی سی فارسی را در راستای خبر رسانی پاک و حرفه ای می دانم.


جواب

آیا با تجمیع شبکه ها بر روی یک ماهواره موافق هستید؟


جواب

بیشتر