عمومی

دنبال کن

Moradi


جنسیت: مرد |

ساکن شهر: تهران | ساکن استان: تهران | ساکن کشور: کشور محل سکونتت رو انتخاب کن

عضو از ۱۸ آذر ۱۳۹۱

قلم در چنگال ارتجاع

آخرین شماره مجله تهران مصور روز 26 مرداد سال 58 منتشر شد. دوره آزادی مطبوعات  فقط شش ماه طول کشید. از 22 بهمن 57  تا 26 مرداد 58.

 

 مدیر مجله  عبدالله والا و سردبیر مسعود بهنود بود.

بهار آزادی

مجله فردوسی شماره روز دوشنبه 23 بهمن 1357 یعنی یک روز بعد از پیروزی انقلاب. شعار  در بهار آزادی جای شهداء خالی با ترکیب پشت جلد به شکل طنز :

 در بهار آزادی .... لذت بیشتر...... با کوکاکولا در آمده.

گذشت 43 سال نشون داد که ترکیب ناخودآگاه مجله فردوسی کاملا درست بوده.

گریه و خنده

 این نوشته و نقاشی دیواری  احتمالا یک نوجوانه.

محل دقیق سه رنگ پرچم ایرانو مشخص  و تاکید کرده جای شیر اون وسطه.

ایران چشمانی پر از اشگ دارد اما لبانش خندان و به آینده بهتری امیدوار.

قاتل برود

باکم از کشته شدن نیست 

از آن میترسم 

که هنوزم رمقی باشد و قاتل برود 

کودکان زندانی

اتفاقم به سر کوی کسی افتادست
که در این کوی چو من کشته بسی افتادست
خبر ما برسانید به مرغان چمن
که هم آواز شما در قفسی افتادست .
بند بر پای تحمل چه کنم گر نکنم
انگبین است که در وی مگسی افتادست
بازجو داد زند بر سر زندانی خویش
هر حریفی ز پی ملتمسی افتادست

خیابان ایران ؛ بن بست کامرانی

بن بست سیاسی

بن بست رهبری

من به خاک افتادم

من به خاک افتادم ؛ تو بگذر 

 بهر ایجاد  دنیای بهتر 

 دست درکن

شو خطر کن 

 خانه ظلم زیر و زبر کن 

بن بست نظام

بیشتر