عمومی

دنبال کن

Moradi


جنسیت: مرد |

ساکن شهر: تهران | ساکن استان: تهران | ساکن کشور: کشور محل سکونتت رو انتخاب کن

عضو از ۱۸ آذر ۱۳۹۱

کنیسه متروکه یهودیان همدان

یهودیان از زمان ماد ها در شهر همدان در عرب ایران ساکن شدند. بعد از انقلاب اسلامی سال 1357   از این شهر مهاجرت کردند. زیارتگاه آستر و مردخای  بزرگترین  و مهمترین زیارتگاه یهودیان درخارج از اور شلیم در این شهر قرار دارد.

 

خواب در سایه ماشین دودی

منتظر  است که  لوکوموتیو راه بیفت دو تا شاه عبدالعظیم برود.

کوچه مطیع الدوله در تهران

گردنبندی از دوران قاجار

  ایران ؛ موزه شهر قم

ایستگاه سعادت ؛ خیابان مولوی. بعد از میدان اعدام به سوی میدان قیام

تبریک نوروزی

بیشتر