این کلاژ امید دانا خیلی بامزه بود. باید برای آیندگان ثبت شود!