بجنورد- خبرگزاری مهر: آئین سنتی و مذهبی ختنه سوران با انجام آیین مختلف از جمله حنا بندان ، شام و موسیقی های محلی در زمان ختنه کودک در روستاهای خرسان شمالی انجام می شود. عکس/ احسان کمالی

 

 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ