ویدیو

بیشتر

مستند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

از شیراز تا زنگبار: در جستجوی نوروز

بی بی سی: نزدیک به هزار سال پیش گروهی از بازرگانان ماجراجو از استان فارس و از راه دریا به به شرق آفریقا رفتند. این گروه که از آنها در تاریخ نامی برده نشده مانند کریستوف کلمب (کاشف آمریکا) قصد در کشف و ارشاد مردم در ...

رقص بهاری نوروز

طراحان رقص: آیسان حس و هایده کیشی پور رقصندگان: آیسان حس سامیه کریمی مستوره ج. س. کریستن دیامیسیز و مومنا صافی. رهبر گروه موسیقی: نریمان اسدی اعضای گروه موسیقی: محمد ابراهیمی نیما حکمت و معروف نیفت. ویدیو از مهدی رستمی.

سنت یعنی امتناع از تغییر؟ پرگار

بی بی سی: سنت چیست؟ سنت به معنی امتناع از نوشدن است؟ ولی این درک از سنت گمراه کننده نیست؟

آرایشگاهی در آبادان

رقص چوب در عروسی

تقاضای دانشوران زبان فارسی از حکومت تاجیکستان‏

بی بی سی: گروهی از استادان زبان و ادب فارسی در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور تاجیکستان رئیسان و نمایندگان مجالس علیا و سفلی این کشور خواهان به رسمیت شناختن نام زبان پارسی و بازگشت خط پارسی در تاجیکستان شدهاند. در ...

درد دل های پرویز صیاد قسمت دوم

من و تو: درد دل های پرویز صیاد قسمت دوم

درد دل های پرویز صیاد قسمت اول

من و تو: درد دل های پرویز صیاد قسمت اول

برای اولین بار در تاجیکستان: اپرای عاشقانه خسرو و شیرین

بی بی سی: در تاجیکستان برای اولین بار داستان عاشقانه خسرو و شیرین از "خمسه" نظامی گنجوی شاعر فارسی گوی قرن هفتم در قالب یک اپرا روی صحنه رفته است. حکایت عشق خسرو پرویز پادشاه ساسانی با شیرین شاهدخت ارمنی. تهیه کنندگان ...

بیشتر