عکس

بیشتر

تولدی دیگر

روز دوشنبه 8  دیماه 1400 مصادف است با 87 امین  زادروز فروغ ...

فخرفروشی اردوغان با ابیات ناب پارسی

اردوغان در محله عمرانیه (در قسمت آسیایی شهر و یک محله ...

برای دوستدارانِ ادبـیاتِ پـارسـی

بخوانید و فرا گیرید: وصیتنامه بانو عزتالدوله (ملک نسا خانم...

مرگِ عروسکِ دروغ گو

امروز پینوکیو ۱۴۰ ساله شد پینوکیو ـــ یک شخصیت داستانی و ...

تُرک‌ها در پی شکارِ نظامی گنجوی هستند

ایرانیانِ ایران دوست حواسشان باشد که بعد از فارابی ابن ...

مجسمه‌ی اول میدان فردوسی را پارسیان هند ساختند

امروز بزرگداشت فردوسی بود. مجسمهی اول میدان فردوسی را ...

سـه یـار دبستـانی

در داستان سه یار دبستانی که ادوارد فیتزجرالد (نویسنده ...

Sun Tzu

سون تزو ژنرال و استراتزیست بزرگ چین شرقی بود که بین سالهای ...

این عشق

شعر ماین عشق>> از کتاب <<سایه ...

سایه آسوریک

دشوار است هر صبح برمی خیزد به پرنده گوش می دهد سایه هایی ...

بیشتر