میرزاخانی نفر سوم از سمت راست می باشد.  شناسایی افراد در این عکس در اینجا.  قابل توجه است که به علاوۀ میرزاخانی، دو خانم دیگر در این عکس نیز هم اکنون در خارج از ایران مشغول فعالیتهای علمی می باشند.  خانم اول از سمت راست رویا بهشتی زواره می باشند که پس از دریافت لیسانس ریاضیات از دانشگاه صنعتی شریف، دکترای ریاضیات را از MIT دریافت کرده و هم اکنون استاد ریاضی در Washington University in St. Louis می باشند.  و دومین خانم در عکس پریسا فلاحی بوده که لیسانس و فوق لیسانس خود را در فیزیک از Imperial College, London و دکترای فیزیک کاربردی را از Harvard University گرفته، و هم اکنون عضو Institute of Quantum Electronics در ETH در زوریخ می باشند.