اجرای ویژۀ هانی نیرو برای برنامه DAC @Home فوریه 2021

ترانه اول: عشق تو، موسیقی از حسام السلطنه، تنظیم و صدا: هانی نیرو

ترانۀ دوم: دریا، شعر: پویان مقدسی، موسیقی و صدا: هانی نیرو

ترانۀ سوم: دوش، موسیقی از علی اکبر شیدا، موسیقی و صدا: هانی نیرو