عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

بهار در راه است

غلبه بهار بر زمستان

برف و شکوفه ها در شهر برمن آلمان

عکس از دویچه وله

نوعی اعتراض به رسوایی کلیسا

نوعی از اعتراض به رسوایی کلیسا

تندیسی برای اعتراض به عدم برخورد جدی اصحاب کلیسا با پرونده رسوایی سوءاستفاده جنسی کشیش‌ها و اسقف‌ها از محصلان مدارس مذهبی؛ کلاه اسقف بخشی از اندام جنسی مرد را تداعی می‌کند، و روی سینه‌اش هم نوشته شده: معضل اصلی در کلیسا. تندیس را چند روزی است که به عنوان اعتراض در برابر کلیسای جامع شهر کلن قرار داده‌اند. اسقف‌های کلیسای کاتولیک هنوز هم به قول خود برای برخورد ریشه‌ای با معضل یادشده عمل نکرده‌اند

تندیسی برای اعتراض به عدم برخورد جدی اصحاب کلیسا با پرونده رسوایی سوءاستفاده جنسی کشیش‌ها و اسقف‌ها از محصلان مدارس مذهبی؛ کلاه اسقف بخشی از اندام جنسی مرد را تداعی می‌کند، و روی سینه‌اش هم نوشته شده: معضل اصلی در کلیسا. تندیس را چند روزی است که به عنوان اعتراض در برابر کلیسای جامع شهر کلن قرار داده‌اند. اسقف‌های کلیسای کاتولیک هنوز هم به قول خود برای برخورد ریشه‌ای با معضل یادشده عمل نکرده‌اند.

بر گرفته از دویچه وله

کاوشگر 'امید' امارات اولین تصویرش از مریخ را به زمین فرستاد

عرب ها از اینکه مارس شباهت زیادی به وطنشون داره کیف کردن

عضو جدید تویتر

عضو جدید تویتر

سه کس و سه چیز

حرومش نکن...

مشکل گدایان

سادگی...

زن ساده

فروش محصولات عفاف و حجاب در نمایشگاه قرآن

برگرفته از خبر گزاری مهر

بیشتر