موسیقی

بیشتر

مه آ‌ذین: بترس از من

سارا نائینی: دل یار (برای مهسا امینی)

  راه رویام رو چه زود دزدید من یلدام شب دور از خورشید  باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چون گیاهی مرموز رویید و رویید و درخت از این همه درد چون نگاهم خشکید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و ...

شروين حاجى پور: براى آزادى

ترک علی جیدال برای شرایط کنونی ایران: عدالت کجایی؟

گذشته دوران تو سری ها دارین می افتین مثِ این رو سری ها که افتادن از سر زن های‌ کشورم نگو ندیدیشون کوشن اینا؟ نگو‌ ندیدیشون نگو‌ کوشن ؟ چهل ساله که‌ زوری توو روپوشن پیچوندن بهشون توو روز تو‌و شب

امین بیگ ای: مشکی بپوش: تقدیم به بانوان میهنم ایران

اون روز خوب اومد که دیگه نباشه مشکی رو سرت یه کشور پشتت شیر وایستاده نمیذاره بجنگی تو با ابلیس یه تنه اون روز خوب اومد که دیگه نباشه مشکی به تنت نمونه هرشب چشمهات به در آره میاد خونه امشب پسرت خیلی وقته بیدار شدیمُ منتظر ...

مهراد هیدن: «گل یخ» برای مهسا امینی

شاهین نجفی: هشتادیا

شاهین نجفی موزیک: بابک رضوانی کاور: علی باغبان حیف که از جنس شباید و حاکم به خاک تنم خار شم اگه یه روزی از خاکم دل بکنم چی بپوش چی بخور چی بزن چی بگو دیوث خستم ازت دست و پامو بستی از ازل تو میکنی و من میشم هول؟ کی زد تو گوش ...

مهدی من: انقلاب

i dedicate this song in Persian language to Mahsa Amini and to other protesters in Iran who put their lives on the line for freedom

بمرانى : بذار بره

لیدر هیپ هاپ: مهسا امینی

بیشتر