عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ آذر ۱۳۹۱

شیرین:  فلوت خاموش

سپاه پاسداران: برای تشخیص کرونا، اختراع شگفت‌انگیز کردیم

خبر گزاری نسیم: رونمایی از سامانه تشخیص کرونا با حضور سرلشکر سلامی

مصاحبه با دشمن...

حرف نزن، فوت کن...

از کتاب سال دوم دبستان

خود سوزی سحر

ایرون: بگو ایران!

مناظره با خر

راه حل افزایش صادرات نفت، متوقف کردن دیگر صادرات ، مانند صادرات شیعه گری و صاردات انقلاب است.

بیشتر