بی بی سی:

افزایش ناگهانی و تصاعدی قیمت بنزین در ایران معترض کم نداشت. از مردم کف خیابان و رسانه‌های مجازی گرفته تا نمایندگان مجلس از هر دو جناح سیاسی. آن‌چه در میان اعتراض‌ها امّا کم‌تر به چشم آمد اعتراض سه تن از مراجع تقلید نزدیک به حکومت به گرانی بنزین بود.

علوی گرگانی، ‌صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی هر یک طی بیانیّه‌های جداگانه‌ای به گران شدن بنزین اعتراض کردند. آیت‌اللّه علوی گرگانی به شکل مبهمی خواستار "تجدید نظر" در افزایش قیمت بنزین شد و آیت‌اللّه مکارم شیرازی، او نیز به شکل مبهمی، خواستار "بررسی بیشتر" موضوع از سوی دولت شد. از این‌ مهم‌تر امّا موضع آیت‌اللّه صافی گلپایگانی (متولد ۱۲۹۷ خورشیدی) مسنّ‌ترین مرجع تقلید شیعه بود که پیشتر مناصب انتصابی‌ در حد دبیری شورای نگهبان در زمان رهبری آیت‌اللّه خمینی داشته است. او به صراحت خواستار "لغو فوری" این طرح از سوی نمایندگان مجلس شد.

برو به آدرس