بی بی سی:

آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، بازداشت شده است.

عکس‌های او از تجمع اعتراضی چهارشنبه علیه اسیدپاشی‌های اصفهان بخشی از پوشش خبری ایسنا در این زمینه بود.

از اتهام و محل نگهداری او خبری در دست نیست.

در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های محافظه‌کار در ایران از چگونگی انعکاس اسیدپاشی‌های اصفهان انتقاد کرده‌اند.

آنها می‌گویند انعکاس گسترده خبر اسیدپاشی‌ها باعث القای جو ناامنی در اصفهان می‌شود و از تلاش‌های "ضدانقلاب" است. آنها همچنین از همسویی رسانه‌های ایرانی با برخی رسانه‌های خارجی انتقاد می‌کنند.

برو به آدرس