روزنامه کیهان:

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که براساس آیات قرآن، انسانهایی که برای رسیدن به عزت، به جای هدایت و ولایت الهی، به دشمنان اسلام و بشریت و ولایت شیاطین متوسل می‌شوند، در نهایت به عزت نخواهند رسید و همان شیاطین از آن‌ها سپاسگزاری هم نخواهند کرد.

برو به آدرس