عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

گفتی که کجار رفتند آن تاجوران اینک / ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان

بازم ملت رو گذاشت سر کار

۶ تا رضا‌شاه لازمه که فقط تهرون درست بشه؛ تازه اگه بشه!

روحانی:

حافظ نظام:

انقلاب ما و هواپیمای مالزیایی:

ماهواره

تابناک : در این آشفته‌بازار حال همه خوب است، حال دزدها بهتر!

نیازمندیهای سلطنتی

پيك نت: نمی آید، اما انعکاس جهانی اش خوبه

بیشتر