عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

تابناک : در این آشفته‌بازار حال همه خوب است، حال دزدها بهتر!

پيك نت: نمی آید، اما انعکاس جهانی اش خوبه

روزنامه کیهان: عزت در ولایت الهی است نه ولایت شیطان

روزنامه کیهان: آبی شده‌های آب ندیده!

روزنامه کیهان: ترویج سازش و تسلیم در برابر زورگویان‌خیانت است

پيك نت: دارائی مقامات ج. اسلامی از صدر تا ذیل باید اعلام شود!

تابناک : جوانان را با گشت ارشاد کنترل کرده‌ایم نه با باور و عقیده

تابناک : انتخاب رؤسای جمهور بعدی ایران و سوریه توسط سعودی‌ها!

دولت بهار: هم اسلحه، هم فاحشه، هم مواد مخدر، یا پطر پاراشنکو

روزنامه کیهان: ما نمی‌توانیم از کجا آمد؟

بیشتر