کشتی از رقابت‌های المپیک حذف شد

اعضای کمیته اجرایی بین المللی المپیک با حذف کُشتی از برنامه بازی‌های تابستانی، ورزش‌های جدیدی را جایگزین آن خواهند کرد. >>>