عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۸ مهر ۱۳۹۱

کارتون: رونمایی از رشته‌های جدید ورزشهای ولایتمدارانه به جای رشتۀ کشتی

کارتون: مذاکره بی مذاکره

کارتون: سعید مرتضوی دوباره جان گرفت

کارتون: سعید مرتضوی دوباره جان گرفت

کارتون: نفت نمی‌خرید؟ به جهنم که نمی‌خرید!

کارتون: ترازوی عدالتِ جمهوری اسلامی ایران

کارتون: برنج یا اعدام

کارتون: گردن کُلُفت

کارتون: مقصرِ اصلیِ آلودگیِ هوا

کارتون: تنفس در اتاق گاز

بیشتر