مسخ یونانی

 

 

همهٔ گوشه و زاویه ها بررسی و تبلیغ شده. این قصهٔ یونانی که چند سالی‌ است در بازی است در دقیقه های آخر است. یونانیان تنبل که کم کارند و طلبکار و در کمتر از شصت سالگی خود را باز نشسته میکنند لیاقت کمک بیش از این ندارند. سیپراس نخست وزیر کم تجربه و جوان دست خود را زیاد خوانده و در محاسبه خود اشتباه کرده. حال هم که در مانده به رفراندم رو آورده و...

 از تیترهای دروغی که بگذریم همانند بازیهای قبلی‌ در آرژانتین و جاهای دیگر ای.م.ف‌‌ (بانک جهانی‌) پا روی خرخره‌ی یونانیان گذاشته که از خونشان بنوشد. آلمانها با جنگ نتوانستند اروپا را بگیرند ولی‌ با جنگ اقتصادی موفق تر شده‌اند. آنگاهی که بهترین زمینها و سرمایه گذاریها در یونان را به قیمتهای نازل و مفت صاحب می‌شدند و همچنان تعطیلات خود را در بهترین جاهای یونان میگذراندند یونان همانند جاهای دیگر اروپا که به اتحادیه به امید پیشرفت پیوستند اینقدر بد و تنبل نبودند و نوکر آلمان به حساب نمیامدند.

طلبکاران اروپایی و دوستان خون خوارشان شاید در سیپراس جوانی‌ کم تجربه می‌بینند و میخواهند از او مثالی بسازند. ولی‌ او بیش از هر کس دیگری جربزه نشان داده و به مردمش وفادار مانده. آیندهٔ درخشانی دارد (در دلم مردم) و در دل‌ این شب تاریک یونان بی‌ شک ضربه‌ای که اتحادیه اروپا به یونان زده تلنگری بیش نخواهد بود در مقابل ضربه‌ای که سیپراس میتاوند به اروپا وارد کند حتا اگر به قیمت مقام و حزب خود. `

بر خلاف ظاهر اروپا در این تنش راه بردی ندارد. سیپراس فقط نیست. پدمس (اسپانیا) و رهبر جوان آن پدرو ایگلسیاس اسپانیا را خواهند برد. پرتغال و ایتالیا هم دور نیستند. از خفّت یونان شاید امیدی برخیزد. ارجحیت منافع مردم بر منافع گروه های خاص. آلترناتیو آن راهی‌ است که در آنیم و نتیجه ا‌ش همان خواهد بود که چندین دهه بوده است. ثروتهای نجومی اندکی‌ و فقر اکثریت و نبودی حد وسط. از آن‌ سوی دیگر ناسیونالیسم و فاشیسم در افزون است. از اروپایی شرقی تا غربی. از شمال تا جنوب. جنگ و آنارشیسم و نابودی است که انتهای منطقی‌ سرمایه داری بی‌ مهار و بی‌ خرد. بد بختیهای خاور میانه و آسیای وسط و آفریقای غربی و مرکزی و جنوبی فقط در آنجا نخواهد ماند. نگاه کنید که چه بی‌ شرمانه با جمهوری اسلامی لاس میزنند به بهای خون ایرانیان. هیچ گروهی دیگر در امان نیست.

این هم مثالی از تعارض فکر حیوناتی که به ما نصیحت میکنند که چگونه زندگی‌ کنیم: http://www.dailymail.co.uk/news/article-???????/Americans-need-things-life-says-billionaire-Jeff-Greene.html