کتاب «نسیمی از پرشیا : مجموعه شعری از ده شاعر معاصر ایران» مجموعه ایست از اشعار منتخب ده شاعر معاصر ایرانی (قرن های بیستم و بیست و یکم) که مهوش شاهق حریری و دیوید دریک به ترجمه ی آن ها به زبان انگلیسی همّت گماشته اند.

شاعران این مجموعه عبارتند از (بدون ترتیب الفبایی): مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، احمد شاملو ، محمّدرضا شفیعی کدکنی، فروغ فرّخ زاد، سیاوش کسرائی، محمود مشرف آزاد تهرانی و سرانجام نادر نادر پور.

در مقدّمه ی کتاب می خوانیم: «گرچه ایران بطور گسترده و همه گیری به گهواره ی ذکاوت و خلّاقیّت در شعر و شاعری شهرت دارد و بسیاری از شاعران کهن ایرانی اعم از شاعران صوفی مسلک نظیر مولانا، حافظ، سعدی و غیر صوفی مثل فردوسی، خیّام و غیره بین شعر دوستان دنیا چهره هایی آشنا و شناخته شده هستند، با این همه، آثار شاعران شعر نو و معاصر ایرانی بسیار به ندرت به انگلیسی ترجمه شده و آگاهی علاقه مندان غیر فارسی زبان به این شاعران و شعرشان بسیار اندک است. این شاعران دنباله روان اوّلیه ی پدر شعر نوین ایران، نیما یوشیج ، هستند که سبک شعری آن ها به شعر نو یا شعر نیمایی شهرت دارد.

در کوششی برای شناساندن اشعار این شاعران به دوست داران شعر فارسی در دنیا و علاقه مندان انگلیسی زبان، ما تصمیم گرفتیم که ده نفر از مشهورترین و مقبول ترین آنها را انتخاب کنیم و نمونه هایی از اشعار آن ها را به زبان انگلیسی برگردانیم.

این را هم باید اضافه کنیم در این انتخاب هیچ معیار و مقیاس خاصّی بجز علاقه ی ما به این شاعران و شعرشان مورد نظر نبوده است.

امید ما این است که خوانندگان این اشعار هم به همان اندازه ای که ما از ترجمه ی آن ها لذّت بردیم از خواندن آن ها لذّت ببرند.»

این را هم باید اضافه کرد که مترجمان اصل شعرهای فارسی را هم در آخر کتاب گنجانده اند تا خوانندگان مسلطّ به هردو زبان انگلیسی و فارسی بتوانند از خواندن آن اشعار به هردو زبان لذّت ببرند.

این کتاب در سایت آمازون در دست رس است.