عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

افسانه ی بیژن و منیژه

در خصوص مثنوی هفتاد من

چگونه یک اصفهانی « بیژن و منیژه » را به فلوریدا آورد!

شاعری از سرزمین فلسطین ، ساکن غزّه

هوش مصنوعی و حقّ تألیف

حجاب اجباری پاشنه‌ی پای آشیل یا چشم اسفندیار

شرمندگی ما ایرانیان

پدر تئاتر ایران

بهار یا زمستان؟

نوروز روز نو سال. یا روز کهنه ی قرن ها ؟

بیشتر