عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

خدمتکاران ما ( قسمت چهارم ) "احمد آقای راننده"

کوری ، کوردلی و زن سالاری

عین الملوک از نخستین زنان متجدّد ایرانی در امریکا

خدمتکاران ما ( قسمت سّوم) - "ننه آقا"

خدمتکاران ما (قسمت دوم) - صنوبر مقلّد سوفیا لورن

خدمتکاران ما ( قسمت اوّل) - آقا رضا

پائولوکوئیلو ، مولانا جلال الدّین ، آنماری شیمل و چند نفردیگر...

روزی که من به دختربودنم پی بردم!

سیراجمالی موقعیّت زن دردرازنای تاریخ تا به امروز

کرونا ، فیلم صامت و شاید شهریار شاعر

بیشتر