عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۳ دی ۱۳۹۹

دماوند جلوی پناهگاه

رفته بودم دماوند و در جلوی پناهگاه بیاد شما و مخاطبان ایرون دات کام بودم برایتان دعا کردم و عکسی گرفتم ، همیشه سلامت و پاینده باشید.

میم نون

نقاشی هفت سین نوروزی

عکس از تابلوی معروف هفت سین اثر حسین شیخ از شاگردان کمال الملک ، نکته قابل توجه در این اثر این است که ماهی قرمز  درگذشته و در دوران سلاطین قاجار که این نقاشی ترسیم شده ، جایی در میان سفره هفت سین نداشته ، ولی از نظر بنده ایرادی هم ندارد که الان مرسوم شده است ، نوروزتان پیروز 

پاکت نامه دوره قاجار

تصویر پاکت نامه پست شده از اداره پست استان خراسان ویا سیستان به مقصد شهر پاریس در فرانسه در دوره قاجار با تمبرهای ناصری 

ارسال نامه  در تاریخ  5 نوامبر 1903

دریافت  نامه در تاریخ  18 نوامبر  1903

بیشتر