دوستت دارم ای عشق
ثریا پاستور
 
دوستت دارم ای عشق
به صمیمیت کوچه های گرم قدیمی
به سادگی عمق زندگی
به یکرنگی پرندگان شهرمان
به رنگ آبی آسمان
به پاکی روح فرشتگان
و به زلالی آب های روان
 
دوستت دارم ای عشق
به برق نگاه دو دلدار
به درخشش تب آلوده ی خورشید
به تنومندی ریشه های درختان پیر
به وسعت دریا ها
و به اندازه ی پیوند گرم دست های عاشق
 
ای عشق
ترانه هایت را , در آشیانه ی روحم بخوان
جلوه های نورت را , در قلبم جاری
تا که با شعله هایت
شمع وجودم , روشن
و فضای زندگی ام
گلشن شود
 
ثریا پاستور
تابلو :Smita Urunkar