عمومی

دنبال کن

soraya pastor


عضو از ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

هماغوشی تلخ اندیشه و بمب - ثریا پاستور

دوستت دارم ای عشق -- ثریا پاستور

این چه احساسی‌ ! - ثریا پاستور

گر یک رهبر مذهبی بودم ( سروده ای سمبولیک ) ثریا پاستور ( طرح : از خودم)

ای کارون. - ثریا پاستور

دریاب زمان را - ثریا پاستور

مادرم ، زیبا ترین رخت تنم - ثریا پاستور

مست ز می - ثریا پاستور

گلوله ی رهایی - ثریا پاستور

تنها پیامبر زن جهان - ثریا پاستور

بیشتر