عمومی

دنبال کن

soraya pastor


عضو از ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

می توان - ثریا پاستور = در یکی از برنامه های رادیویی ( صدای ایران ) ویدئو از : هومن نصرتی فر

سروده ی " زن اسیر " از ثریا پاستور = با صدای سراینده

یک روز - ثریا پاستور

یک ویدیوی خاطره انگیز برای من از شاعر معاصر ایران : محمود سراجی م . س . شاهد عزیز که در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۷ چشم از جهان فرو بست و ره به دیار عاشقان برد = ویدیو : هومن نصرتی فر

ملودی زیبایی از پسرم" هومن نصرتی فر"

زن اسیر: از ثریا پاستور با صدای سراینده

یادش به خیر اون قدیما -از ثریا پاستور - در برنامه رادیویی مسعود اسدالهی (ویدئو از : هومن نصرتی فر)

سروده مادر"در قلب خوشید زمان" از ثریا پاستور/ دربرنامه رادیویی خانم مولود زهتاب / ویدئواز:هومن نصرتی فر

بیشتر