جاتون خالی امروز با دوستم نیما که تو بوداپست زندگی می کنه رفتیم ناهار به یه رستوران ایرانی بی نام و نشون. نیما زرشک پلو با مرغ سفارش داد و من طبق معمول قورمه سبزی. سالاد شیرازی و ماست و خیار هم گرفتیم. و پیاز خام که تقریبن همشو خودم بلعیدم :)

نمایش گالری در اندازه بزرگ