میم نون

 

ساعت حدود ۴/۵ صبح لندرور آمد، ۴۰۰ هزار تومان گرفت ما را برد تا پناهگاه گوسفند سرا واقع در جبهه جنوبی در ارتفاع تقریبا ۳۲۰۰متری. از محل پناهگاه گوسفندسرا تا پناهگاه بارگاه سوم که تقریبا در ارتفاع ۴۲۰۰ واقع شده یا باید کوله پشتی، شامل لباس و چادر و کیسه خواب و زیرانداز و پتو و خوراکی سه روزه و اجاق گاز کمپینگ و کتری و‌ماهی تابه و ‌فلاسک و آب معدنی که حدود ۲۵ کیلو میشود، را یا کوهنورد خودش حمل کند (که انرژی زیادی را از کوهنورد میگیرد) یا با پرداخت هر نفر ۲۵۰ هزار تومان، کوله را به مسئول حمل بار با قاطر تحویل داده و در بارگاه سوم تحویل بگیریم که همین کار را که همه جا مرسوم  است انجام دادیم و گدا بازی نکردیم وسایلمون را تحویل دادیم >>> ادامه سفرنامه اینجا

>>> ویدیو

نمایش گالری در اندازه بزرگ