ویدیو

بیشتر

سکس و جسم زن؛ کلیتوریس

دویچه وله فارسی: چقدر از اندام جنسی زنانه شناخت دارید؟ آیا میدانستید که کلیتوریس و آلت تناسلی مردانه شباهت زیادی به هم دارند و دارای بافتهای مشابه و منشا یکسانی هستند؟ این برنامه فقط مختص زنان نیست.

دیدار با پروفسور کنعانی، پژوهشگر امور فرهنگی ایران و آلمان

دویچه وله فارسی: آیا میدانید که ۱۲۴ شاعر آلمانیزبان تحت تأثیر حافظ غزل سرودهاند؟ یا اینکه اولین باتری جهان در ایران کشف شده است؟ ناصر کنعانی پرفسور رشته فیزیک آلمانیزبانها را با دستاوردهای ایرانیان در زمینه علم و ادب ...

شهاب‌سنگ‌های ایران؛ از ناصرالدین شاه تا کنون

یورونیوز: هفتصد قطعه ریز و درشت شهاب سنگ که از کویرهای ایران بهویژه کویر لوت جمع آوری شدهاند تا ۲۸ اردیبهشت ماه در کاخ موزه گلستان به نمایش گذاشته شده است. هفتصد قطعه ریز و درشت شهاب سنگ که از کویرهای ایران بهویژه کویر ...

دختر جبر: زندگی مریم میرزاخانی، ریاضی دان ایرانی

بی بی سی: زندگی مریم میرزاخان ریاضیدان ایرانی به روایت فرزاد کاظمزاده

آرش افراز، عصب شناس: چطور می بینیم؟

بی بی سی: آرش افراز عصب شناس دانشگاه امآیتی در هر چشم انسان ۱۲۶ میلیون گیرنده نوری وجود دارد. تصور کنید که هر چشم شما یک دوربین۱۲۶ مگاپیکسلی است. و شما دو دوربین در چشمتان دارید که عکس میگیرد یا به تعبیر بهتر فیلم میگیرد ...

به عبارت دیگر: گفت و گو با ناصر کنعانی، پژوهشگر

بی بی سی: ناصر کنعانی استاد فیزیک و پژوهشگر در علم و ادبیات ایران مهمان این برنامه به عبارت دیگر است.

دانشمند ایرانی در پی به چالش کشیدن نظریه اینشتین

راه پله عجیب

علت خشک شدن سدها در ایران

علی جوان, دانشمند مخترع لیزر گازی درگذشت

بیشتر