بی بی سی:

تحریم بخش فلزات صنعتی ایران جدیدترین اقدام آمریکا برای فشار بر حکومت این کشور است. ایران می‌گوید این اقدام آمریکا ناقض تعهدات بین المللی‌اش است. صادرات فلزات ایران درحالی تحریم می‌شود که پیش از این هم ایران به دلیل محدودیت‌های بانکی برای انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی خود با مشکل مواجه بود.