عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ مرداد ۱۳۹۲

اقتصاد (جمهورى اسلامى) به زبان ساده

تهران، پايين تر از تقاطع انقلاب و فلاكت، پلاك ٥٧

٤٣ سال پيش شاه رفت و همه چيزهاى ديگر

سرگذشت تلخ جيران و ايران و جمهورى اسلامى

محسن نامجو، هاروى واينستاين، آيدين آغداشلو و ساير خانواده هاى داغدار

ماجراى دمكراسى در كلاس سوم جيم (جهان سوم) ، يادداشت هاى يك ناظم دبيرستان

بیشتر