رهبر اقلیت در ولایت ما هم خدا را می خواهد و هم خرما. می گوید به نظام اعتقاد ندارید عیبی ندارد بیایید رای بدهید نمایندگان اقلیت بروند مجلس برای اکثریت شما تصمیم بگیرند!آخرحضرت ولایت، حق رای مستلزم این است که من به نماینده ای که مرا نمایندگی می کند رای بدهم نه به نماینده ای که سرکار را نمایندگی می کند. شما حق رای مرا می خواهید برای خودتان؟ نظام شده شخص ولایت و مخالفان اش باید محروم باشند از حق دخالت در امور مملکت؟خب اینطوری برای چی از مخالفان می خواهید بیایند رای بدهند؟ رای یعنی دخالت در امور آقا!

منبع صفحه فیس بوک مهدی جامی