در خبر دیگری در فیسبوک، عکس هایی از ایشون دیدم که این شخص که در خارج از ایران زندگی‌ میکنه، تعدادی از کودکان کار رو به چلو کبابی برده و غذای مفصلی به آنها داده و در آخر هم هدایای متنابهی از کفش و پوشاک به اونها اهدا‌ کرده.

درود به شرف این ایرانی واقعی‌ که به جای لغز پرونی در اینترنت، وقت و پولش رو به هدف‌های انسانی‌ صرف میکنه.