عکس

بیشتر

میورال خانه ائی در محله عودلاجان ؛ تهران

دودکش جن

 به ستونی از رسوبات آبرفتی که در زیر تخته‌سنگی قرار ...

دختر ۱۴ ساله از زندگی‌ چه می‌‌داند

صاحبِ آرشیوِ بزرگی از روزنامههای مختلفِ چاپِ ایران هستم ...

دو ملای نقاب‌دار، به فاصله‌ی ۱۱۱ سال

یکی برای اینکه نبیند و دیگری برای اینکه دیده نشود. یک ...

نظر و اعتقاد ابراهیم یزدی در رابطه با بهاییان‎‎

شهریور ۵۸ خورشیدی ـــ بروس لینگن کاردار سفارت آمریکا در ...

میورال ایستگاه متروی میدان اعدام

آثار تـمـدنِ ایـرانـی در ژاپن‎‎

در ژاپن موزههای موزه میهو (موزه میهو در جنوب شرقی کیوتو ...

شر نیکوکاری

اینو در زونکن یک خطاط خیابانی دیدم. مشتری آلبوم جملات با ...

جنایت فرهنگی هولناک قوای روس و انگلیس در ایران‎‎

در جریان جنگ جهانی دوم نیرو های متفقین (روس و انگلیس) به ...

سرقت تاریخی سربازان روس

این عکس توسط یوگنی خالدی عکاس جنگی روس متولد 1917 و درگذشته ...

بیشتر