عکس

بیشتر

یاد ایران

این سنگ قبر شکسته شده مال کیست؟

این سنگ قبر شکسته شده و پاک شده سنگ قبر سید حسن تقی زاده است...

تکریم مردگان در ایران

تکریم مردگان در دوران باستان در ایران در دوران باستان در ...

نصب پیکره‌ی کوروش بزرگ در یکی از شهرهای آمریکا

نصب پیکرهی کوروش بزرگ در یکی از میدانهای اصلی شهر آتلانتای...

مرگ تلخ

عجیبترین حادثه خودکشی در جهان این روزنامه متعلق به دهه ۵۰ ...

فقط ۵ رقم میوه برای پذیرایی از نیکسون در کاخ مرمر

سوم آذر ۱۳۳۲ خورشیدی اعلامیه کوتاه دربار از سفر نایب ریاست...

بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم

سنگر مساجد

درمانگر Le Thérapeute

موزه هنرهای معاصر  تهران رنه ماگریت نقاش فرا واقعگرای ...

پاسگاه ژاندارمری سیاهکل : 53 سال بعد

 این عکس را روز پنجشنبه 12 مرداد سال جاری یعنی سوم اوت سال ...

بیشتر